Privacyverklaring

Batterijcentrum Nederland B.V. (hierna: Batterijcentrum Nederland) respecteert uw privacy. Met dit privacy statement leggen wij u uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?
Batterijcentrum Nederland kan persoonsgegevens van u verwerken. Deze gegevens verkrijgen wij doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of doordat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website www.batterijcentrumnederland.nl aan ons verstrekt.

Batterijcentrum Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw correspondentiegegevens
  • Uw BTW nummer
  • Uw IBAN nummer

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Batterijcentrum Nederland verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Daarnaast kan Batterijcentrum Nederland uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Batterijcentrum Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn conform de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Batterijcentrum Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Batterijcentrum Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik overige plugin scripts en webfonts
Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts.

Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Google Analytics
Batterijcentrum Nederland maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een gratis dienst van Google om statistieken van onze website te verzamelen en weer te geven. Op de website van Batterijcentrum Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Batterijcentrum Nederland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Batterijcentrum Nederland heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten: uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, per 25 mei 2018).

Beveiligen
Batterijcentrum Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact opnemen
Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Zijn er aanwijzingen van misbruik? Of wilt u meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Batterijcentrum Nederland B.V. is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: De Beverspijken 27-29
5221 EE ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (73) 631 52 02
Website: www.batterijcentrumnederland.nl