Veilig wisselen van tractiebatterijen

Tractiebatterijen zijn al decennia lang dé betrouwbare energiebron voor interne transportmiddelen. Het laden, ontladen en wisselen van een tractiebatterij vraagt echter wel de nodige kennis en aandacht. Per slot van rekening hebben we het hier over containers waar onder andere loodplaten en accuzuur in verwerkt zitten. Verkeerd handelen brengt grote risico’s met zich mee voor zowel de gezondheid van uw medewerkers, als de status van uw materieel. We geven u graag wat meer uitleg zodat u kostbare problemen hopelijk kunt voorkomen.

Wat kan er gebeuren bij verkeerd wisselen?

Als uw collega’s ondoordacht of achteloos te werk gaan wanneer ze een tractiebatterij wisselen, stellen ze zowel zichzelf als uw bedrijf bloot aan risico’s. Hierbij kunt u denken aan gevaarlijke elektrische spanning, brandgevaar en zelfs explosiegevaar. Zo kan het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen of de inzet van verkeerde hef-, hijs- of transportmiddelen verstrekkende gevolgen hebben voor zowel personeel als uw bedrijfscontinuïteit. Het is daarom van het grootste belang uw medewerkers goed in te lichten over de te doorlopen procedures én de risico’s wanneer deze niet nauwlettend worden opgevolgd.

Verkeerd heffen of hijsen kan tot brand leiden

Het klinkt wellicht als een vergezocht risico, maar het gebeurd vaker dan u denkt; brand door het verkeerd heffen van een tractiebatterij. Wanneer de heftruck verbonden is met de lader en men toch probeert te heffen, wordt een gevaarlijk situatie gecreëerd. De kabels en stekkers komen dan strak te staan waardoor ze contact maken. Kortsluiting is het gevolg. Waardoor de tractiebatterij vlam kan vatten met een serieuze brand tot gevolg. Adequaat handelen is vervolgens geboden om nog grotere gevolgen te voorkomen. De schade aan de tractiebatterij is logischerwijs onomkeerbaar.

Blijf alert als u een tractiebatterij wisselt

Het wisselen van een tractiebatterij wordt bij de meeste bedrijven met een bepaalde frequentie gedaan. Het gevaar hiervan is dat een handeling die vaker wordt verricht, soms steeds achtelozer wordt uitgevoerd. Het is per slot van rekening al zo vaak uitgevoerd dat men de procedure kan dromen. Het is nog nooit verkeerd gegaan. Hierin schuilt een gevaar, doordat er luchtiger mee om wordt gegaan.  De focus op veiligheid raakt op de achtergrond en ondertussen wordt er onderling wat gekletst en gelachen.  LET OP: Ook al is het 99 keer goed gegaan; die 100ste keer kan het opeens helemaal verkeerd gaan wanneer men te gemakkelijk over het wisselen gaat denken. Werkt u met ploegendiensten of met een flexibele personeelsbestand? Dan is het des te belangrijker uw personeel goed in te lichten over de te doorlopen stappen. We zetten de aandachtspunten voor het wisselen van een tractiebatterij nogmaals op een rij.

Aandachtspunten.

Wij raden u aan de volgende punten goed te doorlopen en waar nog niet van toepassing, door te voeren binnen uw organisatie:

 • Zorg voor duidelijke werkinstructies en vergeet hierbij niet om nieuwe medewerkers tijdig te instrueren
 • Maak uw medewerkers bewust van de mogelijke gevolgen bij verkeerd handelen
 • Laat alleen kundig personeel werken aan de batterij; hou hier toezicht op
 • Het dragen van de juiste persoonlijke beschermmiddelen is wettelijk verplicht; eventuele ongevallen waarbij de juiste middelen niet door u beschikbaar zijn gesteld zijn dan ook wettelijk uw verantwoordelijkheid. Dit kan een flinke gevolgen hebben!
 • Zorg voor het naleven van veiligheidsvoorschriften en attendeer medewerkers bijvoorbeeld met signaleringborden
 • Roken is absoluut verboden in de buurt van een tractiebatterij!
 • Geen enkel soort open vuur of vonken in de buurt van batterij i.v.m. brand- en of explosiegevaar
 • Leg nooit gereedschappen op de tractiebatterij
 • Ben alert op elektrische spanning
 • Hijshaken mogen geen beschadigingen aan cellen, verbindingen of kabels aanbrengen
 • Gebruik goedgekeurde hijsmiddelen

Risico’s bij verkeerd laden van een tractiebatterij

Het wisselen van een tractiebatterij komt dus met zekere risico’s wanneer incorrect wordt gehandeld. Dit geldt ook voor het laadproces. De meest voorkomende risico’s door incorrect laden van een tractie accu zijn:

 • Brand. Bij het laden van een batterij ontstaat er warmte. Bij teveel warmte kan er brand ontstaan.
 • Explosie door knalgas. Tijdens het laden van een tractiebatterij komt waterstofgas vrij. Dit gas is lichter dan lucht en zal opstijgen waar het zich, wanneer de ruimte onvoldoende is geventileerd, kan ophopen onder het plafond. Doordat het waterstofgas zich met de aanwezige lucht mengt kan knalgas, een explosief mengsel ontstaan. Het is dus van cruciaal belangrijk om voor goede ventilatie en/of afzuiging in de ruimte te zorgen tijdens het laden.
 • Explosie door vonken. Als u de tractiebatterij van de acculader loskoppelt terwijl er stroom op staat, kunnen er vonken ontstaan. Deze vonken kunnen voor een explosie zorgen.

Zo voorkomt u ook deze risico’s.

U kunt preventieve maatregelen nemen om risico’s op kortsluiting, brand of andere schade te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Ventileer de laadruimte voldoende om gasophoping te voorkomen
 • Verwijder brandbare zaken in nabijheid lader en batterij
 • Zorg voor explosieveilige elektrische installatie (verlichting, stopcontacten…)
 • Verbied roken, lassen, slijpen of andere werkzaamheden waar vonken bij vrij kunnen komen in de laadzone
 • Controleer laadkabels voor gebruik op gebreken
 • Laat alleen goed opgeleid personeel werken met acculaders en tractiebatterijen
 • Open de (stoel) deksel van de heftruck tijdens het laden, of reach de batterij in zijn geheel uit bij een reachtruck om gasvorming boven de batterij te voorkomen. Dit voorkomt tevens condens vorming en dus corrosie

Batterijcentrum Nederland: meer dan een leverancier

Batterijcentrum Nederland maakt zich er hard voor om u dagelijks te laten profiteren van de grote voordelen die tractiebatterijen als krachtige energiebron u te bieden heeft. Daarom lichten we u graag in over het correct gebruikt, verrichten wij als leverancier wanneer gewenst keuringen en inspecties en kunt u altijd bij ons terecht voor vakkundige service en onderhoud. Wij zijn als leverancier van nieuwe tractiebatterijen en verhuurder van tractiebatterijen dé specialist voor al uw vraagstukken rondom deze producten en verwante artikelen zodat batterijladers en laadstations. Heeft u een probleem in capaciteit? Vraagt u zich af of u wel de juiste voorzorgsmaatregelen heeft getroffen voor een veilig laadstation? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder!

Is uw tractiebatterij door verkeerd wisselen aan vervanging toe?

Zijn bovenstaande tips voor u helaas te laat en is uw tractiebatterij onherstelbaar beschadigd geraakt? Batterijcentrum Nederland biedt tractiebatterijen voor alle merken intern transport. Van heftrucks tot reachtrucks en van stapelaars tot palletwagens.

De meest gebruikte tractie accu’s: